Преглед на файлове

Update 'README.md'

master
vkumar преди 1 година
родител
ревизия
e9fc2c4e34
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@ Email: vkumar @ nvlabs.in

|DATE | PROJECT DESCRIPTION|
|---|------|
|2017 | [Rocket: 10G Packet Capture Solution in Golang](https://git.nvlabs.in/vkumar/Rocket)|
|2017 | [Rocket: 10G Packet Interception and Processing Solution in Golang](https://git.nvlabs.in/vkumar/Rocket)|
|2017 | [Lattice based quantum resistant key-exchange algorithm](https://git.nvlabs.in/vkumar/rlwe)|
|2009 MAY | [Vbootkit 2.0 is open-source(GPL license)](https://nvlabs.in/vkumar/vbootkit)|
|2009 MAR | [Vbootkit 2.0: Attacking Windows 7 via Boot Sectors](https://nvlabs.in/vkumar/vbootkit)|

Loading…
Отказ
Запис