12 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  vkumar d9e6e34d17 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar dac4c99f01 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar acb7377c44 Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar e9fc2c4e34 Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar 6b88461715 Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar 51fcc72dab Reverse chrono. преди 2 години
  vkumar 1f742712cf Rocket added. преди 2 години
  vkumar 527490334a Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar a825997d10 Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar 9ab210bd41 Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar 1acefdb198 Update 'README.md' преди 2 години
  vkumar b53c8deb19 the first commit преди 2 години