12 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  vkumar d9e6e34d17 Update 'README.md' преди 9 месеца
  vkumar dac4c99f01 Update 'README.md' преди 9 месеца
  vkumar acb7377c44 Update 'README.md' преди 10 месеца
  vkumar e9fc2c4e34 Update 'README.md' преди 10 месеца
  vkumar 6b88461715 Update 'README.md' преди 10 месеца
  vkumar 51fcc72dab Reverse chrono. преди 11 месеца
  vkumar 1f742712cf Rocket added. преди 11 месеца
  vkumar 527490334a Update 'README.md' преди 11 месеца
  vkumar a825997d10 Update 'README.md' преди 11 месеца
  vkumar 9ab210bd41 Update 'README.md' преди 11 месеца
  vkumar 1acefdb198 Update 'README.md' преди 11 месеца
  vkumar b53c8deb19 the first commit преди 11 месеца