14 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  vkumar acb7377c44 Update 'README.md' преди 1 седмица
  vkumar e9fc2c4e34 Update 'README.md' преди 1 седмица
  vkumar 6b88461715 Update 'README.md' преди 2 седмици
  vkumar 51fcc72dab Reverse chrono. преди 3 седмици
  vkumar 1f742712cf Rocket added. преди 3 седмици
  vkumar 527490334a Update 'README.md' преди 1 месец
  vkumar a825997d10 Update 'README.md' преди 1 месец
  vkumar 36380cdc78 Update 'Bootkit.md' преди 1 месец
  vkumar d661c0df78 Boot Kit Advance Version преди 1 месец
  vkumar 49c003c7cf Pass: nvlabs преди 1 месец
  vkumar 9185ca8d8d Update 'NVbit.md' преди 1 месец
  vkumar 9ab210bd41 Update 'README.md' преди 1 месец
  vkumar 1acefdb198 Update 'README.md' преди 1 месец
  vkumar b53c8deb19 the first commit преди 1 месец