17 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  vkumar d9e6e34d17 Update 'README.md' преди 11 месеца
  vkumar dac4c99f01 Update 'README.md' преди 11 месеца
  vkumar 378c3357f4 GPG key updated. преди 11 месеца
  vkumar acb7377c44 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar e9fc2c4e34 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar 6b88461715 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar 51fcc72dab Reverse chrono. преди 1 година
  vkumar 1f742712cf Rocket added. преди 1 година
  vkumar 527490334a Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar a825997d10 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar 36380cdc78 Update 'Bootkit.md' преди 1 година
  vkumar d661c0df78 Boot Kit Advance Version преди 1 година
  vkumar 49c003c7cf Pass: nvlabs преди 1 година
  vkumar 9185ca8d8d Update 'NVbit.md' преди 1 година
  vkumar 9ab210bd41 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar 1acefdb198 Update 'README.md' преди 1 година
  vkumar b53c8deb19 the first commit преди 1 година