NVbit : Accessing Bitlocker volumes from linux.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 lines
219B

  1. Changelog Version .04
  2. ----------------------
  3. All bitlocker Version supported
  4. Volume Size upto 1023 GB are supported
  5. All Bitlocker Modes are supported ( AES128, AES128 + diffuser, AES256, AES256 + diffuser)